I vrh / I litter

I vrh / I litter

born 15.2.2017

Ch Mystical Dark Vicor z Bilmy x Ch Age of Beauty Matrioshka

rodokmen/ pedigree

2 pupps girl and boy

girl /fenka

In Your Eyes Matrioshka

Champion of Czech Republic, Chamipon of Poland

boy/pes

Ch In Your Dreams Matrioshka

Champion of Argentina

 

Kontakt

Ostrava- Stará Bělá
Rudolfova 332/22
crocosmia@seznam.cz